Az alapítvány alapító okirat szerinti céljai:

  • kulturális tevékenység,
  • humántudományi kutatások, tudományos művek publikálása, kutatási eredmények közzététele,
  • felsőoktatási humántudományi kutatások, felsőoktatásban használt tudományos művek kiadása,
  • az Atlantisz Könyvkiadó Kft. kiadványainak támogatása,
  • fordítói és kutatói ösztöndíjak odaítélése,
  • irodalmi és tudományos díjak odaítélése és támogatása,
  • egyéb önálló kezdeményezések honorálása.

Az Atlantisz Alapítvány közhasznú alapítványként működik. Bevételeit főképp hazai és külföldi pályázatokon elnyert, illetve más, céljaival egyetértő, azokat segítő intézmények, cégek és magánszemélyek által adott támogatások jelentik.

Az Alapítvány szervezete pártoktól független és azoknak támogatást nem nyújt.

A közhasznú alapítványunknak — s ezen kertesztül az Atlantisz Könyvprogramnak — adott támogatás az értelmes szó megőrzését segíti.

Programunk barátai személyi jövedelemadójuk egy százalékával is támogathatják az Atlantisz Alapítványt.

Köszönettel és tisztelettel gondolunk az Atlantisz Könyvprogram valamennyi eddigi és ezutáni támogatójára. Nélkülük nem működhetne ez a program, nem jelenhetnének meg a magyar kultúra számára nélkülözhetetlen alapművek.Az Atlantisz Alapítvány székhelye:
1054 Budapest, Akadémia u. 1.
web: www.atlantiszkiado.hu
e-mail: atlantis@budapest.hu
Telefon és fax: (1) 266 38 70
Bankszámlaszám: 10200823-22214737-00000000
Adószám:19016735-2-41
IBAN: HU32-1020-0823-2221-4737-0000-0000

Az alapítvány nyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős bírósági határozat száma, kelte:
Pk. 61888/1990/1, 1990. 04. 30.

Alapítók:
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Dr. Miklós Tamás

Az alapítvány szervezetének felépítése:
Az alapítvány legfőbb, általános ügydöntő, ügyintéző, képviselő és kezelő szerve a Kuratórium.
Tagjai:
I. Markovits Gábor (elnök)
II. Dr. Hidas Zoltán
III. Dr. Somlyó Bálint András
IV. Dr. Virág György

Az alapítvány mint közhasznú szervezet működését és gazdálkodását a Kuratóriumtól elkülönült Felügyelő Bizottság ellenőrzi.Tagjai:
I. Dr. Bacsó Béla (elnök) (Korábbi elnöke: Dr. Tengelyi László)
II. Dr. Almási Miklós
III. Dr. Arató László János