A magyar tudományos könyvkiadás léte gazdasági lehetőségeit tekintve egyáltalán nem magától értetődő. Majd száz éven át csak speciális körülmények (autoriter rezsimek presztizsszempontjai, máskor egy-egy nagy magánszponzor vagy gyorsan elolvadó, rövid életű állami programok) tették kiadhatóvá e könyvek egy részét. Nálunk nincs szolid piaci bázisuk, mégis rajtunk, olvasókon múlik, hogy ne barbár világban éljünk. 

Sokan értik, mit jelent magyarul olvasni a világirodalom, a nyugati szellem alapszövegeit, a legjobb kortárs gondolatokat is — s mit jelentene elveszíteni mindezt.

A szellemi Magyarország ott van, ahol könyvtárai, s olyan, amilyenek könyvespolcai. A többi — körülmény.

Az Atlantisz azért jött létre, hogy minden akadály ellenére kezünkbe kerülhessenek az olvasásra érdemes, komoly könyvek. S hogy világos legyen e kötetek összetartozása — hozzánk tartozása.

Az Atlantisz köteteinek kiadásánál a legnagyobb gondosságra törekszünk. Szerzőink, fordítóink, kontrollszerkesztőink szakterületük legjobb művelői. Az ilyen könyvekre fordított költségek igen magasak. Kis nyelv, szerény jövedelmű olvasók esetében a tudományos könyvek kiadása nagy veszteséggel jár, vagyis támogatás nélkül Magyarországon egyáltalán nem jelenhetnének meg. Ezért minden könyvünkhöz – közös műveltségünk életben tartásához – szükségünk van a kultúra barátainak segítségére. 

Kevés olvasónk tudja, hogy a legtöbb Atlantisz-könyvnek szinte csak a papírjáért fizet – a betűket ingyen kapja. Az a célunk, hogy a kispénzű diákok is megvehessék a legmagasabb minőségi igényekkel készült köteteket. Hogy ne kelljen alább adniuk, alább adnunk, mint a kétszáz vagy száz évvel ezelőtti olvasóknak.

Köteteink ára az önköltséget többnyire alig, vagy egyáltalán nem éri el, s ennek a bolti árnak is — az adó és a terjesztési díjak levonása után — csak a fele jut vissza a kiadóhoz. A különbséget könyvesboltunk, az Atlantisz Könyvsziget forgalmából, pályázatokon elnyert hozzájárulásokból és az okos szó kedvelőinek támogatásaiból fedezzük. S vannak olvasóink, akik egy-egy könyv kiadását segítik, mások magát az Atlantisz Alapítványt. Együtt hozzuk létre kötetről kötetre az Atlantisz Könyvprogramot.

Az Atlantisz Könyvprogram csak a kultúra elszánt barátainak segítségével működhet. Azoknak az ügye, akiknek fontos a magyar nyelvű művelődés, a jó minőségű magyar felsőoktatás, az értelmes gondolatokról való nyilvános beszéd lehetősége — a szabadság szellemi infrastruktúrája. Azoké, akik a magyarul az Atlantisz által kiadott Wittgensteinnel úgy tartják: a szavak tettek.

Ön hogyan tehet saját könyveiért?

1) Könyveit vásárolja meg, és ne fénymásolatban, illegális letöltésben olvassa – különben hamarosan nem lesz új könyv!

2) Ha magyar és idegen nyelvű könyveit az Atlantisz Könyvszigeten veszi meg, minden vásárlásával egy újabb magyar nyelvű tudományos könyvet támogat. (Mi pedig gyors, kedvező árú beszerzésre törekszünk.)

3) Adója egy százalékával támogathatja az Atlantisz Alapítványt.

4) Közvetlenül is segítheti egy-egy kötetünket, sorozatunkat vagy könyvprogramunkat - e támogatás az adóalapból levonható. Közhasznú alapítványunk adószáma: 19016735-2-42, számlaszáma: „Atlantisz Alapítvány K&H Bank Zrt. 10200823-22214737-00000000”

5) Bíztassa a fentiekre barátait, munkatársait, munkahelyét!

6) Van, aki munkájával vagy szolgáltatással segít.

Barátok-támogatókAtlantisz Alapítvány & Atlantisz Könyvkiadó
H-1061 Budapest, Anker köz 1-3. földszint 6. Hungary
www.atlantiszkiado.hu
e-mail: atlantis@budapest.hu
Tel./Fax: +36 (1) 266 3870

Az Atlantisz Alapítvány számlaszáma:

IBAN HU32 1020 0823 221 4737 0000 0000

SWIFT CODE: OKHBHUHB

K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.)