Székhelye:
1054 Budapest, Akadémia u. 1.
web: www.atlantiszkiado.hu
E-mail: atlantis@budapest.hu
Telefon és fax: 00 36 (1) 266 38 70

Adószám:10338904-2-41

Bank: K&H Bank Zrt.  (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.)

SWIFT CODE: OKHBHUHB

IBAN: HU45 1020 0823 2221 5855 0000 0000

Account holder Name: Atlantisz Könyvkiadó Kft.

Az Atlantisz Könyvkiadó kft. létesítő okiratának kelte:
1990. 01. 29.

Nyilvántartásba vette a Fővárosi Bíróság Cégbírósága 1990. 03. 11-én. 

Cégjsz.: Cg. 01-09-066251