Európa egyik legszebb írásának a világ első tudományos akadémiája volt egykor megrendelője és felhasználója. A Galilei-tanítványok egyetlen közös publikációjában szereplő betűket rekonstrukciójuk és gondos modernizálásuk által mentettük át a mai, digitális korszakba – elsőként az Atlantisz olvasói számára.

A nagy újkori tipográfus és könyvművész, a sokáig Amszterdamban alkotó Misztótfalusi Kis Miklós (1650, Misztótfalu–1702, Kolozsvár) neve éppúgy fogalom volt Italiában, Lengyelországban, Svédországban, Angliában és Németországban, mint Grúziában és Örményországban. Amikor Firenzében végre méltó formában akarták megjelentetni a toszkán nagyherceg, II. Ferdinando de’ Medici és testvére, Leopoldo de’ Medici kardinális által életre hívott első újkori tudományos akadémia nagy művét, a kor legelegánsabb nyomdai betűit keresve választották Misztótfalusi Kis Miklós fontjait. Giovanni Filippo Cecchi nyomdájában készült el és jelent meg 1691-ben a Lorenzo Magalotti nevével jegyzett híres könyv, a "Saggi di Naturali Esperienze fatte nell’ Accademia del Cimento" e kiadása. Gyönyörű betűit számos firenzei nyomdász egészen a XVIII. század végéig használta.

Kis Miklós nevét viseli a Magyar tipográfusok díja, Misztótfaluban múzeumot hoztak létre emlékére, munkásságáról, ezen belül talán legszebb alkotásáról, ún. firenzei betűiről is hazai és külföldi tanulmányok a legnagyobb csodálattal írnak. Csúcsteljesítménye, a firenzei betűcsalád, méltó színvonalú és korszerű digitalizálásának nagy munkájára azonban korábban nem került sor. 

Kis Miklós korának ma már szinte elfeledett, kifinomult betűkultúrájához híven, eltérően rajzolta meg a különböző méretű betűket, hiszen szemünk másként képes olvasni a kisebb és a nagyobb karaktereket. Ezt a gazdagságot is be kívánjuk mutatni, fel akarjuk támasztani. 

Az Atlantisz által vállalt munka fázisai:

  • A még fellelhető régi könyvek felkutatása, fotografikus feldolgozása és tipográfiai vizsgálata.
  • Az egyes betűk és az egész íráskép komplex tipográfiai rekonstrukciója, újratervezése, újraszerkesztése. Tulajdonképpen egy egyszerre régi és új betűkészlet megkomponálása.
  • A Kis Miklós-féle alapokból kindulva a mai tipográfiai igényeknek megfelelő írás létrehozása.
  • Az eredmény digitalizálása.
  • A firenzei betűk történetének megírása és többnyelvű publikálása.
  • Az újrakomponált  betűkkel készült új könyvek kiadása.

A projektet 2017-ben indítottuk. Először a régi könyv még elérhető példányát kellett megtalálni, mely egy római antikváriumban várt ránk. A betűk és az írás új életre keltésére, rekonstruálására és egyben a mai szükségletekhez formálására barátunkat, az egykori Medvetánc folyóirat munkatársát, Kravjánszki Róbertet kértük fel. Évekig tartó munkával született meg a betűket és viszonyaik logikáját elemző s újrakomponáló, a Kis Miklós 1688-as betűin alapuló Atlantisz Antiqua®. 

A Magalotti-kötetet és az első eredményeket 2018-ban az Atlantisz Könyvszigeten mutattuk be neves hazai és küföldi vendégek előtt.  Köszönjük a nagyszerű tipográfusnak és minden barátunknak – különösen Peter Sötjének és a Goethe Intézetnek –, akik ebben segítettek. 

Az “Atlantisz Antiqua Roman”® és “Atlantisz Antiqua Italic”® néven immár nemzetközi jogvédelem alatt álló, szépséges latin betűkészlet magától értetődő módon mutatja be, milyen szorosan és elválaszthatatlanul tartoznak össze Európa városai és humanista tradíciói közös íráskultúránkban. A könyvkészítők és a mecénások, a tudósok és a művészek legjobb teljesítményei az évszázadok során összefonódtak, egymásba épültek.

2020 az Atlantisz Antiqua betűkkel tipografizált első Atlantisz-kötet megjelenésének éve. E könyv Daniel Defoe, Jakob de Bucquoi és Alexandre Olivier Exquemelin szövegeit adja közre az újkor első demokratikus (kalóz)közösségeiről.

A nagy munka második lépéseként többek között görög és héber betűkkel szeretnénk kiegészíteni a fontkészletet, hiszen ezek nélkül sok klasszikus tárgyú, fontos könyv nem volna nyomatható.

A folytatásához további egykorú könyvek felkutatására és feldolgozására van szükség, ami nemzetközi együttműködést, kutatómunkát jelent. Itáliai, holland és német barátaink nagy rokonszenve kíséri a munkát, amelyhez azonban támogatókra van szükségünk. Abban bízunk, hogy egy ilyen kiemelkedő magyar és nemzetközi kulturális örökségmentő s egyben modern, XXI. századi projekt megmozdítja azokat, akik értik jelentőségét és szépségét.