Barion Pixel
Words are deeds.”

Cart content

Checkout

Total price:

New books Atlantisz books All books in shop Our recommendation Customers favorite Discount Books

Check out our latest books

Hermész Triszmegisztosz bölcsessége – Corpus Hermeticum, Liber Hermetis, Asclepius

Hermész Triszmegisztosz bölcsessége – Corpus Hermeticum, Liber Hermetis, Asclepius
Cover: Ragasztott
ISBN: 9789636201517
Edition: 3. kiadás
Language: magyar
Size: 137*202
Weight: 756 g
Page no.: 450
Publish year: 2023
-10%
4 999 Ft
4 500 Ft
Add to cart
In stock
Discounted prices are valid only for orders placed through our webshop.

Hermész Triszmegisztosz bölcsessége – Corpus Hermeticum, Liber Hermetis, Asclepius

„Ami alant van olyan, mint ami fent van, és ami fent van, olyan, mint ami alant van, az Egy csodájának kiteljesedésére.”

A Háromszor Legnagyobb Hermészről úgy tartja a hagyomány, hogy az isteni bölcsesség birtokosa, aki égi eredetű tudását csak a beavatottak előtt fedte fel. Ez a tudás nemcsak Istenről, az istenek és az ember teremtéséről, a világ égi szférákból álló felépítéséről, de a halhatatlan Lélek kozmikus alászállásáról és az ember földön betöltött küldetéséről, sorsáról is szól. Hermész bölcsessége révén az olvasó közelebb kerülhet ahhoz a világképhez és gondolkozásmódhoz, amely több mint másfél évezreden keresztül meghatározta a nyugati világ tradicionális létszemléletét.

Jelen kötetben a Hermésznek tulajdonított kozmogóniai, teológiai és filozófiai alapművek – Corpus Hermeticum, Asclepius, Tabula Smaragdina, A kozmosz leánya – mellett a gyakorlati hermetika két gyöngyszeme – a hellenisztikus asztrológia kézikönyve: a Liber Hermetis és Hortulanusnak a Smaragtáblához fűzött alkímiai kommentárja – is helyet kapott. A bőséges jegyzetanyaggal és a mélyebb megértést szolgáló tanulmányokkal kiegészített gyűjteményes kötet a maga teljességében most jelenik meg először magyarul.

Related books

This site uses cookies to improve your user experience. Details Accept