Az Atlantisz Könyvkiadó oldala és webáruháza. Vásárlás, rendelés, import egy helyen!


  The Atlantisz Publishing House 2019. október 24. csütörtök Kedvencek közé | Kezdőlapnak beállítom  
  On-line rendelés esetén 20% kedvezmény minden Atlantisz-kötetre és 10% kedvezmény minden raktáron levő könyvre!      |     Ismerkedjen meg kedvezményeinkkel!

Könyvrendelés

Kiemelt híreink


Atlantisz Könyvkiadó & Atlantisz Könyvsziget az Ünnepi KönyvhétenKis Könyves Éj 2019. április 26-án az Atlantisz Könyvszigeten2019. február 15-én megváltozott nyitvatartás az Atlantisz Könyvszigeten
Összes hír, esemény

Atlantisz Könyvkiadó

Hírlevél

Ha szeretne rendszeresen értesí- tést kapni akcióinkról, kiadvá- nyainkról, iratkozzon fel hírleve- lünkre!

Könyvkereső


Részletes kereső
Ha webáruházunkban vásárol, kérjük, előbb regisztráljon! | Vásárlási útmutató


Agyunk által világosan - A neuronális ember, avagy az agykutatás keresztmetszete

Bolti ár: 5500 Ft

Internetes ár: 4950 Ft (10% kedvezmény)

Elérhetőség: Előrendelhető

Borító: Fűzött

ISBN: 9789632792675

Nyelv: magyar

Méret: 22

Oldalszám: 336

Kiadás: 2.

Kiadó: Typotex

Kategóriák: Pszichológia, pszichoterápia


Mennyiség (db):
 Ismertető

A ne­u­ro­bio­ló­gi­ai is­me­re­tek olyan rob­ba­nás­sze­rű hir­te­len­ség­gel gya­ra­pod­tak az el­múlt év­ti­ze­dek­ben, amely akár a fi­zi­ka szá­zad eleji fej­lő­dé­sé­hez is mér­he­tő. A szi­nap­szis és funk­ci­ó­i­nak fel­fe­de­zé­se olyan ha­té­kony és szé­les­kö­rű kö­vet­kez­mé­nyek­kel járt, mint az atomi mű­kö­dés fel­tá­rá­sa. „Egy új világ tá­rult fel, s el­ér­ke­zett­nek lát­szik az idő, hogy e fel­hal­mo­zó­dott tu­dást a szak­em­be­rek szűk cso­port­já­nál szé­le­sebb kö­zön­ség szá­má­ra is hoz­zá­fér­he­tő­vé te­gyük, s ha lehet, meg­osszuk velük a lel­ke­se­dést, amely e te­rü­let ku­ta­tó­it fűti” – írja a fran­cia ne­u­ro­bio­ló­gus szer­ző. Mun­ká­ja zász­ló­bon­tás a kog­ni­tív tu­do­mány egé­szét te­kint­ve. Kon­cep­ci­ó­já­nak lé­nye­ge a dar­wi­ni sze­lek­ci­ós fel­fo­gás „bel­ső­vé té­te­le”, a szo­ma­ti­kus dar­wi­nis­ta fel­fo­gás ki­bon­ta­koz­ta­tá­sa az ideg­rend­szer mo­del­lá­lá­sá­ra.

Az érin­tett tu­do­mány­te­rü­le­tek: bio­ló­gia, ideg­tu­do­mány, pszi­cho­ló­gia, kog­ni­tív tu­do­mány, ant­ro­po­ló­gia, nyel­vé­szet, fi­lo­zó­fia.

A szer­ző a nagy­te­kin­té­lyű Collège de France pro­fesszo­ra, szám­ta­lan in­tel­lek­tu­á­lis vál­lal­ko­zás szer­ve­ző­je, igazi szak­ma­kö­zi tudós.

Belépés


Megjelent köteteink

ajanlokep

Lapozzon bele!

Sorozataink

Támogatóink


Részletes kereső
Könyvrendelés Címlap Részletes keresés Az Atlantisz könyvei Megjelent kötetink Sorozatok szerint Szerzők szerint Boltunkból azonal elvihető Szerzők szerint Cím szerint Témakör szerint Külföldi könyvbeszerzés Külföldi könyvkiadók Egyedi megrendelések Vásárlási tudnivalók Vásárlási tájékoztató Kedvezmények Miért az Atlantisz? Gyors import, kedvező ár Sürgős rendelések Különleges beszerzések A rendelés módjai Impresszum, kapcsolat Kapcsolatfelvétel Fejlesztés, grafika Hírek, események Hírek Atlantisz könyvkiadó Atlantisz könyvprogram The Atlantisz Publishing House Könyveink Az Atlantisz Könyvsziget Recenziók időrendben Szerzőink Munkatársaink Védnökeink és támogatóink Mentsen könyvet! Könyvkiadónk története Fotógaléria Kiemelt külföldi partnereink Letöltheto anyagok Sorozatok borítói Plakátok Panorámafotók Háttérképek Képernyővédő
Vissza a lap tetejére