Atlantisz Könyvkiadó


Készülő új könyvek az Atlantisz Könyvkiadó műhelyében!
2013.01.09. 08:452013 -2014-ben készülő új köteteink szerzők szerinti sorrendeben. A várható megjelenésekről minden esetben hírt adunk a honlapon, hírlevélben:

Adorno, Theodor W.: Esztétikai elmélet
Assmann, Jan: Religio duplex
Deleuze, Gilles: Az érzékelés logikája - Francis Bacon
Az Ezeregyéjszaka meséi 3. és 4. kötetének újrakiadása
Girard, René: „Látám a sátánt, mint a villámlást lehullani az égből…”
Jullien, Francois: A meztelenség lényege. (Ruhátlan test a nyugati és a kínai képzőművészetben)
Kant, Immanuel: Metafizikai és teológiai előadások
Koselleck, Reinhart: Kritika és válság
Mollat du Jardin, Michel: Europa és a tenger (új, javított kiadás)
Platón: Menón. Kommentált új fordítás jegyzetekkel.
Platón: Az állam. Kommentált új fordítás jegyzetekkel
Proust, Marcel: Az eltűnt idő nyomában. I. kötet (új fordítás)
Tengelyi László: Őstények és világvázlatok
Zóhár 1-3. kötet